Statistics

Statistiek 101. The Basics.

Statistiek en Big Data, het ene kan niet zonder het andere. Big Data verzamelt onnoemlijk veel gegevens. Niet alleen de opslag van die hoeveelheden is een uitdaging, ook het analyseren van deze data speelt een grote rol. Een basiskennis statistiek is dan ook een must.